مکان رفع اشکال آزمون دوم

ایوزیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست بعدی

راهمنا برای آزمون تهران

ج نوامبر 19 , 2010
اطلاعیه موسسه:نحوه استقرار برای آزمون های موسسه بینش در دانشکده فیزیک دانشگاه تهران به صورت زیر خواهد بود: