معرفی سه کتاب جدید برای کنکور ارشد صنایع

دپارتمان تخصصی مهندسی صنایع

کتاب اقتصاد خرد

نام کتاب : اقتصاد خرد

نام مولف : احسان آقامیری

انتشارات : راهیان ارشد ( آزاده )

شابک : ۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۷۱۳-۰

سال انتشار : ۱۳۹۲

نوبت چاپ : ۱

تعداد صفحات :۳۷۴

قیمت  : ۱۵۰۰۰ تومان

ویژه رشته های : مهندسی صنایع ( مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی ) – مجموعه مدیریت – اقتصاد کشاورزی

مقدمه

با توجه به کمیابی منابع پیش روی بشر ، علم اقتصاد با تحلیل هزینه ها ، درآمدها و سود هر بنگاه اقتصادی کمک شایانی را به تخصیص بهینه این منابع انجام می نماید .با توجه به تنوع بازارهایی که هر یک از بنگاهها در آن فعالیت می کنند ، تحلیل هر یک از پارامترهای ذکر شده جداگانه از طریق علم اقتصاد خرد بررسی می شود . همچنین علم اقتصاد خرد از طریق بررسی رفتار مصرف کننده و تولید کننده سعی در بهینه نمودن میزان مطلوبیت می نماید.

این اثر شامل سه فصل میباشد. در فصل اول مفاهیم عرضه، تقاضا، تعادل ، کشش و مباحث مربوط به هریک از آنها مطرح می شود . مفاهیم هزینه ، تولید و سود در بنگاههای مختلف تولیدی نیز در فصل دوم این اثرمطرح می گردد و رفتار مصرف کننده و تولید کننده نیز در فصل سوم این کتاب بررسی می گردد.

با توجه به حجم بالای کتاب های موجود در زمینه اقتصاد خرد و همچنین وجود زمان محدود ، داوطلبین آزمون کارشناسی ارشد می توانند با مطالعه این مجموعه به سرعت دانش خود را راجع به اقتصاد خرد افزایش دهند . این اثر شامل سه فصل است که هر فصل از این کتاب شامل بخش های ذیل می باشد:

بخش اول : در این بخش سعی شده است که در ابتدا دانش مخاطب در مورد هر یک از مطالب گفته شده با استفاده از متن درس موجود ، افزایش یابد . در ضمن علاوه بر وجود متن اصلی درس سئوالاتی برای هر قسمت وجود دارد که با پاسخ به آنها هم مطلب برای شما بیشتر جا می افتد و هم مطالب تکمیلی که در متن درس کتاب نیامده است را در می یابید .

بخش دوم : در این بخش مجموعه سئوالاتی که در سالهای گذشته از این فصل آمده است قرار دارد . از داوطلبین محترم خواسته می شود که به تمامی سئوالات انتهایی هر فصل پاسخ دهند تا بر کل مفاهیم فصل مورد مطالعه مسلط شوند .

بخش سوم : در این بخش پاسخ تشریحی تمامی سئوالات انتهای هر فصل آورده می شود . که در این خصوص نیز به داو طلبین محترم توصیه میشود تمامی پاسخ های تشریحی مجموعه فوق را مطالعه نمایند .

کتاب اقتصاد کلان

نام کتاب : اقتصاد کلان

نام مولف : احسان آقامیری

انتشارات : راهیان ارشد (آزاده)

شابک : ۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۷۱۴-۷

سال انتشار : ۱۳۹۲

نوبت چاپ : ۱

تعداد صفحات : ۲۴۸

قیمت : ۱۰٫۰۰۰ تومان

ویژه رشته های : مهندسی صنایع ( مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی ) – مجموعه مدیریت – اقتصاد کشاورزی

مقدمه :

از مشکلاتی که معمولا جوامع با آن مواجه می باشند می توان به تورم و بیکاری اشاره نمود . برای حل این مشکلات علم اقتصاد کلان در ابتدا شاخص های اقتصاد کلان را معرفی نموده و در یک مدل چهار بخشی به محاسبه تولید ناخالص ملی می پردازد ، سپس با در نظر گرفتن همزمان بازار پول و بازار کالا و خدمات و بدست اوردن منحنی عرضه کل و تقاضای کل به رفع این مشکلات یعنی تورم و بیکاری می پردازد .

این اثر شامل سه فصل میباشد. در فصل اول مفاهیم کارگزاران اقتصادی و نحوه روابط آنها بایکدیگر ، همچنین شاخص های اندازه گیری فعالیت های اقتصادی و توابع مصرف و پس انداز و نظریات مربوطه مطرح می شود. مفاهیم مربوط به بازار کالا و خدمات و بازار پول نیز در فصل دوم این اثرمطرح می گردد و منحنی IS ,LM,  ، تقاضای کل ، عرضه کل و سایر مباحث مربوط به ان در فصل سوم بررسی می گردد.

با توجه به حجم بالای کتاب های موجود در زمینه اقتصاد کلان و همچنین وجود زمان محدود ، داوطلبین آزمون کارشناسی ارشد می توانند با مطالعه این مجموعه به سرعت دانش خود را راجع به اقتصاد کلان افزایش دهند . این اثر شامل سه فصل است که هر فصل از این کتاب شامل بخش های ذیل می باشد :

بخش اول : در این بخش سعی شده است که در ابتدا دانش مخاطب در مورد هر یک از مطالب گفته شده با استفاده از متن درس موجود ، افزایش یابد . در ضمن علاوه بر وجود متن اصلی درس سئوالاتی برای هر قسمت وجود دارد که با پاسخ به آنها هم مطلب برای شما بیشتر جا می افتد و هم مطالب تکمیلی که در متن درس کتاب نیامده است را در می یابید .

بخش دوم : در این بخش مجموعه سئوالاتی که در سالهای گذشته از این فصل آمده است قرار دارد . از داوطلبین محترم خواسته می شود که به تمامی سئوالات انتهایی هر فصل پاسخ دهند تا بر کل مفاهیم فصل مورد مطالعه مسلط شوند .

بخش سوم  : در این بخش پاسخ تشریحی تمامی سئوالات انتهای هر فصل آورده می شود . که در این خصوص نیز به داو طلبین محترم توصیه میشود تمامی پاسخ های تشریحی مجموعه فوق را مطالعه نمایند .

 

  1. کتاب اصول مدیریت و تئوری سازمان

نام کتاب : اصول مدیریت و تئوری سازمان

نام مولف : احسان آقامیری

انتشارات : راهیان ارشد ( آزاده )

شابک : ۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۷۰۰-۰

سال انتشار : ۱۳۹۱

نوبت چاپ : ۱

تعداد صفحات : ۴۹۳

قیمت : ۲۰٫۰۰۰ تومان

ویژه رشته های : مهندسی صنایع ( مدیریت سیستم و بهره وری مهندسی آینده پژوهی ) – مجموعه مهندسی IT – مدیریت رسانه – مدیریت در سوانح طبیعی و قابل استفاده برای مجموعه مدیریت و مدیریت اجرایی

مقدمه

 در ابتدای فلسفه حیات بشر خاکی شاید یک نفر به تنهایی قادر به براوردن نیازهای خود توسط انجام اموری مشخص بود و همچنین تنها سازمانی که با ان روبرو می شد ، خانواده بود . پس از گذشت مدتها و سالها انسان به این فکر افتاد که تنهابه اتکای خودش نمی تواند تمامی نیازهای خود و افراد خانواده اش را برآورده نماید ، بنابراین تصمیم به تشکیل جوامع یا سازمانهایی گرفت که توسط آنها به برآورده نمودن ضروریات خود و سایرین می پرداخت . همراستا با توسعه مدنیت  و بزرگ شدن شهرها ، سازمانهای ساخته دسته بشر نیز توسعه یافت و در این هنگام نیاز به مدیریت بسیار پدیدار گشت ،لذا صاحبنظران بر این باورند که تاریخچه شروع مدیریت به ابتدای زندگی بشر بر روی کره خاکی بر میگردد .

شاید به طور ناخودآگاه هنگامی که شما به تصاویر اهرام ثلاثه چشم می دوزید ، به این فکر فرو می رویدکه چگونه این سنگهای بزرگ تراشیده شده است یا نحوه حمل و نقل و انتقال این احجام سنگین به چه نحوی در آن زمان صورت پذیرفته است ، اما با توجه به حجم بالای کار در این پروژه و حضور تعداد افراد زیاد دست اندرکار در ساخت این بنا ، آیا تا به حال از خود پرسیده اید که ، چگونه تمامی این  افراد تواسنته اند با هماهنگی و در قالب یک تیم این اثر را به اتمام برسانند ؟ یا اینکه چگونه این امور به شکلی دقیق و بی نظیر تنظیم شده اند تا این بنا را به یادگار بگذارند . با کمی تامل می توان مدیریت را پاسخی به این سئوالها دانست . این شیوه شاید یکی از ابتدایی ترین سیستم های مدیریتی بوده است که استفاده شده است ، اما در ادامه تحولات و توسعه های بشری همراه با صنعتی شدن جوامع ، مدیریت نیز همانند سایر علوم ،از جنبه هنری و اتفاقی بودن آن کاسته شد و وجهه علمی خود را نمایان ساخت. در ادامه مجامع علمی و دانشگاهها نیز متوجه این مهم گردیدند و تمرکز بیشتری را روی این امر نهادند و باعث توسعه و پیشرفت هرچه بیشتر این رشته نوین شدند .

در حال حاضر مدیریت به عنوان جدیدترین رشته علمی سهم قابل توجهی در تمامی امور بشر دارد ،و بدون شک سازمانی وجود ندارد که بدون بهره جستن از دانش مدیریت بتواند به موفقیت دست یابد . تابدین لحظه  اندیشمندان و نظریه پردازان زیادیدر مورد جنبه های مختلف مدیریت به ارائه نظریات خود پرداخته اند . حال با توجه به نو بودن این رشته علمی ، حجم بالایی از نظریات در مورد جنبه های مختلف این رشته وجود دارد و  این امر یادگیری مطالب مهم در مورد این رشته را دچار مشکل می کند .برای رفع نقیصه ذکر شده این کتاب در ابتدا مفاهیم کلی در مورد مدیریت و سازمانها را بیان مینماید ، سپس به بررسی سیر تحولات تاریخی  مدیریت می پردازد و در فصل های بعدی وظایف و نقش های مختلف مدیر را تشریح می کند. در این کتاب از مثالهایی در متن هر درس استفاده شده است تا مخاطب علاوه بر خواندن درس با پاسخ به این سئوالات بتواند مفهوم بیشتری از مطلب مورد مطالعه را دریافت کند. هر فصل از این کتاب شامل سه بخش است که در بخش اصلی به مروری در مورد مباحث می پردادزد و با ارائه سئوالهایی یادگرفته های شما را می سنجد در بخش بعدی مجموعه سئوالاتی وجود دارد که کلیه مطالبی را که در هرفصل فراگرفته اید را مورد آزمایش قرار میدهد و در بخش نهایی هرفصل مخاطب با مطالعه پاسخ تشریحی سئوالات یکبار دیگر قدمی برای یادگیری هرچه بیشتر برمیدارد. به صورت کلی این کتاب ،آگاهی عمومی در مورد دانش مدیریت را به سرعت بالا میبرد و میتواند شروع خوبی برای مخاطب جهت دنبال نمودن این رشته علمی باشد.

با توجه به حجم بالای کتاب های موجود در زمینه مدیریت و همچنین وجود زمان محدود ، داوطلبین آزمون کارشناسی ارشد می توانند با مطالعه این مجموعه به سرعت دانش خود را راجع به مدیریت و همچنین سئوالهای سالهای گذشته افزایش دهند .این اثر شامل چهارده فصل است که هر فصل از این کتاب شامل بخش های ذیل می باشد :

بخش اول : در این بخش سعی شده است که در ابتدا دانش مخاطب در مورد هر یک از مطالب گفته شده با استفاده از متن درس موجود ، افزایش یابد . در خیلی از قسمت های این متن درس خلاصه شده است یا به صورت جداول یا نمودارهایی طراحی شده است که باعث یادگیری هرچه بیشتر شما می گردد . در ضمن علاوه بر وجود متن اصلی درس سئوالاتی برای هر قسمت وجود دارد که با پاسخ به آنها هم مطلب برای شما بیشتر جا می افتد و هم مطالب تکمیلی که در متن درس کتاب نیامده است را در می یابید .

بخش دوم : در این بخش مجموعه سئوالاتی که در سالهای گذشته از این فصل آمده است قرار دارد . حال با توجه به این که این کتاب قابلیت کاربرد برای رشته های مختلف را دارد ، از داوطلبین محترم خواسته می شود که بدون توجه به اینکه رشته انها چیست به تمامی سئوالات انتهایی هر فصل پاسخ دهند تا بر کل مفاهیم فصل مورد مطالعه مسلط شوند .

بخش سوم : در این بخش پاسخ تشریحی تمامی سئوالات انتهای هر فصل آورده می شود . با این تفسیر که برای پاسخ به سئوالات مذکور از متن اصلی کتابهایی استفاده شده که در انتهای کتاب به عنوان منبع آورده شده است . که در این خصوص نیز به داو طلبین محترم توصیه میشود بدون توجه به رشته امتحانی تمامی پاسخ های تشریحی مجموعه فوق را مطالعه نمایند .

ایوزیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست بعدی

استخدام مهندس صنایع 2 مهر 92

س سپتامبر 24 , 2013
کارفرمایان محترم می توانندآگهی های استخدام خود در زمینه های مرتبط با مهندسی صنایع را به صورت رایگان برای درج در این فهرست به آدرسjobs@iedep.comارسال نمایند. ۱- مهندس صنایع،مکانیک آقا , جهت کاردرشرکت تولیدی شیرآلات , محدوده سه راه افسریه تاشریف آباد ۳۶۶۷۶۷۷۰ ۲- مهندس صنایع شاخه کنترل , کیفیت […]