رتبه های برتر کنکور ارشد ۹۰

3

۱٫ امیر فروغی – رتبه ۱ – راه آهن علم و صنعت – صنایع-سیستم
 آمار و احتمالات مهندسی دکتر ایوزیان – تحقیق در عملیات استاد زاهدی سرشت – آزمونهای دپارتمان تخصصی صنایع
۲٫ زهرا سادات میرمحمدعلی – رتبه ۱ – راه آهن علم و صنعت – صنایع-بهره وری
 آمار و احتمالات مهندسی دکتر ایوزیان- ریاضی عمومی استاد آقاسی- تحقیق در عملیات استاد زاهدی سرشت- تست زبان مهندس شایان
۳٫ الناز امانی – رتبه ۳ – صنایع علم و صنعت – صنایع – سیستم
آمار و احتمالات مهندسی دکتر ایوزیان – تحقیق در عملیات استاد زاهدی سرشت – آزمونهای دپارتمان تخصصی صنایع
۴٫ امیر فروغی – رتبه ۳- راه آهن علم و صنعت-صنایع- بهره وری
آمار و احتمالات مهندسی دکتر ایوزیان – تحقیق در عملیات استاد زاهدی سرشت – آزمونهای دپارتمان تخصصی صنایع

۵٫ علیرضا حسین زاده – رتبه ۴ – صنایع علم و صنعت – صنایع-صنایع
تحقیق در عملیات استاد زاهدی سرشت – آزمونهای دپارتمان تخصصی مهندسی صنایع

۶٫ محمد حسام شاکری- رتبه ۵ – دانشگاه خواجه نصیر تهران – صنایع-صنایع 
آمار و احتمالات مهندسی دکتر ایوزیان-تحقیق در عملیات استاد زاهدی سرشت-آزمونهای دپارتمان تخصصی صنایع
۷٫ الهام رجبی – رتبه ۶ – مهندسی کامپیوتر دانشگاه شاهد- صنایع-بهره وری
آمار و احتمالات مهندسی دکتر ایوزیان- تست تحقیق در عملیات استاد زاهدی سرشت- تست آمار ایوزیان- آزمونهای دپارتمان تخصصی صنایع
 ۸٫ امیر ابراهیم زاده- رتبه ۶- دانشگاه علم و صنعت ایران- صنایع-سیستم
تحقیق در عملیات استاد زاهدی سرشت- تست آمار و احتمالات دکتر ایوزیان – آزمونهای دپارتمان تخصصی صنایع
۹٫ محمود جهانشاهی- رتبه ۶- موسسه غیر انتفاعی صنعتی بابل – صنایع-صنایع
 آمار و احتمالات دکتر ایوزیان – تحقیق در عملیات استاد زاهدی سرشت- آزمونهای دپارتمان تخصصی صنایع
۱۰٫ فاطمه کرمیار – رتبه ۷- آزاد تهران جنوب- صنایع-صنایع
 آمار و احتمالات مهندسی دکتر ایوزیان-طرح ریزی استاد نیکوفکر- تحقیق در عملیات۲ استاد زاهدی سرشت- آزمونهای دپارتمان تخصصی صنایع
۱۱٫ صدف یلی نژاد – رتبه ۷ – دانشگاه پلی تکنیک – صنایع -بهره وری
آمار و احتمالات مهندسی دکتر ایوزیان

۱۲٫ علی باقری- رتبه ۸- دانشگاه قم- صنایع-سیستم 
 کلاسهای آمار و احتمالات ایوزیان
۱۳٫ مهدی آب نیکی – رتبه ۸ – دانشگاه علم و صنعت- صنایع-صنایع 
تحقیق در عملیات استاد زاهدی سرشت – آزمونهای دپارتمان تخصصی مهندسی صنایع

۱۴٫ سید مجتبی فرقانی – رتبه ۱۰ صنایع – سیستم – دانشگاه پلی تکنیک
تست آمار و احتمالات دکتر ایوزیان – آزمونهای دپارتمان تخصصی مهندسی صنایع

۱۵٫ علی باقری- رتبه ۱۰- دانشگاه قم- صنایع-بهره وری
 کلاسهای آمار و احتمالات ایوزیان
۱۶٫ مریم فراهانی – رتبه ۱۲- دانشگاه علم وصنعت- صنایع-سیستم
تست آمار و احتمالات دکتر ایوزیان- آزمونهای دپارتمان تخصصی صنایع
۱۷٫ اشکان امیدوار – رتبه ۱۲ – آزاد تهران جنوب – صنایع-صنایع
آمار و احتمالات دکتر ایوزیان – تحقیق در عملیات استاد زاهدی سرشت- کنترل کیفیت دکتر امیری-کنترل پروژه دکتر سبزه پرور-اقتصاد مهندسی دکتر اسماعیلی- موجودی استاد عبداله زاده- آزمونهای دپارتمان تخصصی صنایع
۱۸٫ نسترن شجاعی- رتبه ۱۲ –فردوسی مشهد – صنایع-صنایع
تست آمار و احتمالات دکتر ایوزیان (مشهد) –  تست تحقیق در عملیات استاد زاهدی سرشت(مشهد) 

۱۹٫ لیلا حسینی – رتبه ۱۳ – دانشگاه بهشتی – صنایع-سیستم
 اقتصاد خرد و کلان استاد قاسمی – آزمونهای دپارتمان تخصصی صنایع
۲۰٫ امیرخسرو بهادری – رتبه ۱۳- دانشگاه صنعتی شریف- صنایع-صنایع
آزمونهای دپارتمان تخصصی صنایع
۲۱٫ الناز امانی – رتبه ۱۳ – صنایع علم و صنعت – صنایع – بهره وری
آمار و احتمالات مهندسی دکتر ایوزیان – تحقیق در عملیات استاد زاهدی سرشت – آزمونهای دپارتمان تخصصی صنایع
۲۲٫ دلارام چغازردی – رتبه ۱۴- دانشگاه تهران – صنایع-صنایع
 آمار و احتمالات مهندسی دکتر ایوزیان – تحقیق در عملیات ۱ استاد زاهدی سرشت – تحقیق در عملیات ۲ استاد زاهدی سرشت – کنترل کیفیت دکتر امیری – کنترل پروژه دکتر سبزه پرور – آزمونهای دپارتمان تخصصی صنایع
۲۳٫ ستاره آریافر- رتبه ۱۴- طراحی صنعتی دانشگاه تهران- صنایع-بهره وری
 آمار و احتمالات مهندسی دکتر ایوزیان – تحقیق در عملیات ۱ استاد زاهدی سرشت- تست آمار و احتمالات مهندسی دکتر ایوزیان – آزمونهای دپارتمان تخصصی صنایع
۲۴٫ حامد منشادیان – رتبه ۱۴ – صنایع علم و صنعت – صنایع – سیستم
تحقیق در عملیات استاد زاهدی سرشت-ریاضی عمومی استاد آقاسی – آزمونهای دپارتمان تخصصی صنایع

۲۵٫ نیلوفر ایزدی نیا- رتبه ۱۵ – دانشگاه خواجه نصیر- صنایع-صنایع
 آمار و احتمالات مهندسی دکتر ایوزیان – آزمونهای دپارتمان تخصصی صنایع تخصصی صنایع
۲۶٫ زهرا سادات میرمحمدعلی – رتبه ۱۶- راه آهن علم و صنعت – صنایع – سیستم
آمار و احتمالات مهندسی دکتر ایوزیان- ریاضی عمومی استاد آقاسی- تحقیق در عملیات استاد زاهدی سرشت- تست زبان مهندس شایان
۲۷٫ ابراهیم شریفی نیا – رتبه ۱۶ صنایع-صنایع – دانشگاه غیرانتفاعی سجاد
تست آمار و احتمالات دکتر ایوزیان (مشهد) – تحقیق در عملیات آمار و احتمالات استاد زاهدی سرشت(مشهد)
 
۲۸٫ مهدی درشی – رتبه ۱۷ – ریاضی دانشگاه اصفهان – صنایع – سیستم
 آمار و احتمالات مهندسی دکتر ایوزیان – آزمونهای دپارتمان تخصصی صنایع تخصصی صنایع

۲۹٫ رضا اسلامی پور – رتبه ۱۸ صنایع – سیستم – دانشکاه خواجه نصیر
کلاس اقتصاد خرد و کلان دکتر قاسمی
۳۰٫ فرزاد زینالی – رتبه ۱۹ – دانشگاه تبریز – صنایع-صنایع
تست کنترل پروژه دکتر سبزه پرور- تست کیفیت دکتر امیری-تست اقتصاد مهندسی دکتر اسماعیلی-تست تحقیق در عملیات۲ استاد زاهدی سرشت- آزمونهای دپارتمان تخصصی صنایع
۳۱٫ محمدعلی محمدی – رتبه ۱۹- ریاضی کاربردی دانشگاه کردستان – صنایع-بهره وری
آزمونهای دپارتمان تخصصی صنایع

۳۲٫ علی قاضی زاده – رتبه ۲۰ – دانشگاه خواجه نصیر صنایع-صنایع
 آزمونهای دپارتمان تخصصی صنایع
آزمون دپارتمان تخصصی مهندسی صنایع موسسه پژوهش در سایت iedep.com

3 دیدگاه برای “رتبه های برتر کنکور ارشد ۹۰

 1. سلام
  من لیسانس آمارم مخوام گرایش مدیریت سیستم امتحان بدم اصلا هیچی نمیدونم کسی هم نیس کمکم کنه خیلی خوشحال شدم این سایت را پیدا کردم ،خیلی عالیه که نفرات برتر را مشخص میکنید ،یه سوال منظور از آزمانهای دپارتمان تخصصی صنایع چیست؟چطوری میتونیم درش شرکت کنیم
  یه دنیا ممنون

 2. سلام
  صنایع صنایع ۱۲ – نسترن شجاعی-
  کلاسای نکته و تست (شما و اقای زاهدی) و رفع اشکال در مشهد !!
  (ترو خدا سال دیگه هم برا شهرستان ها مثل ما کلاس بذارید …….. خیلییی مفیده )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست بعدی

جمع آوری اطلاعات قبولی رتبه ها

چ آگوست 31 , 2011
سلام به همه ی دانشجوهایی که تونستن قبول شن تبریک می گم و امیدوارم که همیشه موفق باشن. بقیه هم ان شاءالله بازم فرصت دارن که بتونن با بیشتر درس خوندن قبول شن. از همه ی دانشجوها خواهش می کنم که گرایش کنکورشون، رتبه شون، دانشگاه قبولیشون و گرایش قبولیشون […]