رتبه های برتر، از کدامیک از خدمات موسسه پژوهش استفاده کرده اند؟

2

اطلاعیه دپارتمان

برای اطلاع عموم دانشجویان و دانشپذیران پژوهش می بایست، در این سایت کلیه خدمات مورد استفاده رتبه های برتر با شما در میان گذاشته شود. از این رو موسسه پژوهش لیست خدمات مورد استفاده توسط رتبه های ۱ تا ۲۰ کنکور ارشد مهندسی صنایع را برای شما قرار داده است. ۹۷٫۵% از این افراد در آزمونهای پژوهش شرکت کرده اند. همچنین رتبه های برتر به طور متوسط از ۲٫۱ کلاس های پژوهش استفاده نموده اند. این آمار خیره کننده حاکی از کیفیت خدمات موسسه پژوهش و کیفیت بالای شرکت کنندگان کلاسها و آزمونیهای پژوهش در ۴ سال اخیر است.

موسسه پژوهش در سال ۹۰ با کسب ۳۲ رتبه از ۵۰ رتبه ممکن، سال ۹۱ با کسب ۶۶ رتبه از ۱۰۰ رتبه ممکن و سال ۹۲ با کسب ۸۰ رتبه زیر ۲۰ از ۱۰۰ رتبه ممکن در گرایشات مختلف کنکور ارشد مهندسی صنایع و سیستم سومین سال پیاپی با بیشترین اختلاف، پیشتاز کلیه موسسات کنکور ارشد است.

خدماتی که رتبه های برتر پژوهش استفاده کرده اند:

نام و نام خانوادگی دانشگاه کارشناسی رشته کارشناسی کلاسهای شرکت کرده در موسسه پژوهش
توحید رضازاده شریف صنایع  ۸مرحله آزمونهای آزمایشی پژوهش
مصطفی طاهری شریف صنایع  ۸مرحله آزمونهای آزمایشی پژوهش
محمد فیض آبادی شریف صنایع ۸مرحله آزمونهای آزمایشی پژوهش-کدینگ ۵۰۴ – کدینگ اسنشیال
رضا یوسفی تهران صنایع ۸مرحله آزمونهای آزمایشی پژوهش-آمار دکتر ایوزیان
سیدرامین موسوی علم و صنعت صنایع ۸مرحله آزمونهای آزمایشی پژوهش-آمار دکتر ایوزیان – تحقیق دکتر زاهدی سرشت – زبان تخصصی استاد شایان – ریاضی استاد آقاسی – کدینگ ۱۲۵ واژه
محسن ثقفی علم و صنعت صنایع ۸مرحله آزمونهای آزمایشی پژوهش-آمار دکتر ایوزیان – تحقیق دکتر زاهدی سرشت
نیما احمدی علم و صنعت صنایع ۸مرحله آزمونهای آزمایشی پژوهش-آمار دکتر ایوزیان – تحقیق دکتر زاهدی سرشت – ریاضی استاد آقاسی
ابراهیم آریان شریف صنایع  ۸مرحله آزمونهای آزمایشی پژوهش
حامد شورابی زاده علم و صنعت صنایع آمار دکتر ایوزیان – تحقیق دکتر زاهدی سرشت
سمن اسودی تهران صنایع ۸مرحله آزمونهای آزمایشی پژوهش-آمار دکتر ایوزیان – تحقیق دکتر زاهدی سرشت – کیفیت دکتر امیری
پیمان هاشمی شریف صنایع  ۸مرحله آزمونهای آزمایشی پژوهش
سلمان جهانی تهران صنایع ۸مرحله آزمونهای آزمایشی پژوهش- آمار دکتر ایوزیان
محمد ذوالقدر شریف صنایع  ۸مرحله آزمونهای آزمایشی پژوهش
امیر اتابیکی خواجه نصیر صنایع ۸مرحله آزمونهای آزمایشی پژوهش- آمار دکتر ایوزیان – تحقیق دکتر زاهدی سرشت – موجودی استاد عبداله زاده – طرح ریزی استاد نیکوفکر
میلاد تنها شریف صنایع  ۸مرحله آزمونهای آزمایشی پژوهش
رضا میرجلیلی صنعتی اصفهان صنایع  ۸مرحله آزمونهای آزمایشی پژوهش
حامد فرخی اصل خواجه نصیر صنایع تحقیق دکتر زاهدی سرشت – موجودی استاد عبداله زاده- طرح ریزی استاد نیکوفکر
آرش کوشانی تهران جنوب صنایع ۸مرحله آزمونهای آزمایشی پژوهش- آمار دکتر ایوزیان – تحقیق دکتر زاهدی سرشت – نکته و تست آمار دکتر ایوزیان – نکته و تست تحقیق دکتر زاهدی سرشت
روح الله حسینی علم و صنعت صنایع ۸مرحله آزمونهای آزمایشی پژوهش- آمار دکتر ایوزیان – تحقیق دکتر زاهدی سرشت
سعید ادیب فر علم و صنعت صنایع ۸مرحله آزمونهای آزمایشی پژوهش
ستاره تاکی امیرکبیر نساجی ۸مرحله آزمونهای آزمایشی پژوهش- آمار دکتر ایوزیان – تحقیق دکتر زاهدی سرشت – نکته و تست آمار دکتر ایوزیان – نکته و تست تحقیق دکتر زاهدی سرشت
سارا کبودوند تهران شمال صنایع ۸مرحله آزمونهای آزمایشی پژوهش- آمار دکتر ایوزیان – تحقیق دکتر زاهدی سرشت – موجودی استاد عبداله زاده – اقتصاد مهندسی دکتر اسماعیلی- کدینگ ۱۱۰۰ واژه زبان
پرستو لیاقت علم و صنعت صنایع ۸مرحله آزمونهای آزمایشی پژوهش- آمار دکتر ایوزیان – تحقیق دکتر زاهدی سرشت
عطیه محمدی طلب تهران ریاضی ۸مرحله آزمونهای آزمایشی پژوهش- آمار دکتر ایوزیان – تحقیق دکتر زاهدی سرشت – نکته و تست آمار دکتر ایوزیان – نکته و تست تحقیق استاد زاهدی – زبان عمومی استاد شایان – زبان تخصصی استاد شایان – ریاضی استاد آقاسی – نکته و تست ریاضی – تئوری مدیریت – کدینگ زبان تاقل
آیدا اطمینان فردوسی مشهد صنایع ۸مرحله آزمونهای آزمایشی پژوهش- آمار و احتمال و تحقیق در عملیات دکتر خاکبازان
حامد دانشوری شریف صنایع ۸مرحله آزمونهای آزمایشی پژوهش
مهلا مس کار شریف صنایع ۸مرحله آزمونهای آزمایشی پژوهش
روح الله رمضان زاده شاهد ریاضی ۸مرحله آزمونهای آزمایشی پژوهش- آمار دکتر ایوزیان – تحقیق دکتر زاهدی سرشت – نکته و تست آمار – نکته و تست تحقیق – زبان عمومی استاد شایان – زبان تخصصی استاد شایان – ریاضی استاد آقاسی – نکته و تست ریاضی – اقتصاد خرد و کلان – کدینگ تاقل زبان – کدینگ ۵۰۴ زبان
سعید نجفی زنگنه امیرکبیر صنایع ۸مرحله آزمونهای آزمایشی پژوهش
رامین گیاهی تهران صنایع ۸مرحله آزمونهای آزمایشی پژوهش- آمار دکتر ایوزیان
فرشته رادبوی فردوسی مشهد صنایع ۸مرحله آزمونهای آزمایشی پژوهش
مرجان غروی پور الزهرا صنایع ۸مرحله آزمونهای آزمایشی پژوهش- آمار دکتر ایوزیان – تحقیق دکتر زاهدی سرشت – نکته و تست آمار دکتر ایوزیان – نکته و تست تحقیق دکتر زاهدی سرشت
میثم رهوار آزاد پرند صنایع ۸مرحله آزمونهای آزمایشی پژوهش- آمار دکتر ایوزیان – تحقیق دکتر زاهدی سرشت – ریاضی استاد آقاسی
مرضیه اسکندری علم و صنعت صنایع ۸مرحله آزمونهای آزمایشی پژوهش
سید میلاد موسویان حجازی اصفهان مدیریت ۸مرحله آزمونهای آزمایشی پژوهش- آمار دکتر ایوزیان – نکته و تست آمار دکتر ایوزیان – ریاضی استاد آقاسی
میثم چگینی بیرجند صنایع ۸مرحله آزمونهای آزمایشی پژوهش- آمار دکتر ایوزیان – تحقیق دکتر زاهدی سرشت – ریاضی استاد آقاسی – نکته و تست آمار دکتر ایوزیان
میلاد رشکی شریف صنایع ۸مرحله آزمونهای آزمایشی پژوهش- آمار دکتر ایوزیان – تحقیق دکتر زاهدی سرشت
احمد نیک صفت شریف کامپیوتر  ۸مرحله آزمونهای آزمایشی پژوهش
علی احمدی علم و صنعت صنایع ۸مرحله آزمونهای آزمایشی پژوهش
رحمان زارعیان علم و صنعت صنایع  ۸مرحله آزمونهای آزمایشی پژوهش

احتمالا دانشجویان و رتبه های برتر بیشتری هستند که از قلم افتاده و از خدمات آزمون و کلاس پژوهش استفاده کرده اند، چنانچه شما و یا یکی از دوستان شما، از یکی از این خدمات استفاده کرده اند با ایمیل info @ iedep.com در میان گذارید.

شایان ذکر است، ۹۷٫۵% از رتبه های برتر از آزمونهای پژوهش استفاده نموده اند. از سوی دیگر ۶۰% از رتبه های برتر از خدمات کلاس موسسه پژوهش نیز استفاده کرده اند و در مجموع آمار خیره کننده ۸۰% رتبه های برتر کنکور ارشد صنایع و سیستم پژوهشی بوده اند مهر تاییدی بر کیفیت خدمات ارائه شده از سوی برترین اساتید کشور در این دپارتمان است.

به امید موفقیت دانشجویان پژوهشی در کنکور ارشد ۹۳

این افراد، هریک چه رتبه هایی کسب نموده اند؟؟

رتبه مهندسی صنایع مهندسی مالی مدیریت سیستم و بهره وری مهندسی سیستم اقتصادی اجتماعی مهندسی آینده پژوهی
۱
توحید رضازاده
توحید رضازاده
توحید رضازاده
مصطفی طاهری
۲ محمد فیض آبادی رضا یوسفی سیدرامین موسوی سیدرامین موسوی
۳ محسن ثقفی محسن ثقفی مصطفی طاهری نیما احمدی سیدرامین موسوی
۴ رضا یوسفی محسن ثقفی ابراهیم آریان مصطفی طاهری
۵ محمد فیض آبادی احمد نیک صفت
۶ حامد شورابی سمن اسودی نیما احمدی توحید رضازاده
۷ سمن اسودی  حامد شورابی  سعید ادیب فر پیمان هاشمی سعید ادیب فر/احمد نیک صفت
۸ سلمان جهانی سلمان جهانی محمد ذوالقدر
۹ میلاد تنها امیر اتابیکی  پیمان هاشمی
۱۰ رضا میرجلیلی میلاد تنها  حامد فرخی اصل
۱۱ امیر اتابیکی رضا میرجلیلی آرش کوشانی  آرش کوشانی
۱۲ روح الله حسینی روح الله حسینی سعید ادیب فر
۱۳ سارا کبودوند پرستو لیاقت عطیه محمدی طلب  ستاره تاکی  آیدا اطمینان
۱۴ سارا کبودوند حامد دانشوری/مهلا مس کار
۱۵ علی احمدی رحمان زارعیان روح الله رمضان زاده سمن اسودی
۱۶ رامین گیاهی/فرشته رادبوی مهلا مس کار سعید نجفی زنگنه
۱۷  ابراهیم آریان میلاد رشکی محسن ثقفی
۱۸ پرستو لیاقت  میلاد رشکی مثیم چگینی مرجان غروی پور
۱۹ مرضیه اسکندری میثم رهوار  ابراهیم آریان
۲۰  فرشته رادبوی علی احمدی مرجان غروی پور  توحید رضازاده سید میلاد موسویان حجازی

* این لیست دائم به روز می شود. در صورتیکه شما یا دوستان پزوهشی شما در جاهای خالی این لیست جای دارند، اطلاعات آنها را به آدرس INFO @ IEDEP.COM ایمیل فرمایید.

از رتبه های برتر پژوهش در روز ۱۳ خرداد تقدیر به عمل خواهد آمد.

مدیر سایت

2 دیدگاه برای “رتبه های برتر، از کدامیک از خدمات موسسه پژوهش استفاده کرده اند؟

 1. سلام، خسته نباشید!
  استاد با توجه به اینکه جامعه آماری آزمون اول پژوهش فقط ۹۵۰ نفر بوده، رتبه۲۵۰ خیلی رتبه بدی محسوب میشه؟!!! همچنان می شه به دانشگاه خوب فکر کرد؟

  1. سلام
   تو آزمون ها مخصوصا آزمون اول رتبه اصلا مهم نیست.
   چیزی که مهمه اینه که شما نقاط ضعفتون رو بشناسید و بعد اونا رو پایین بیارید
   سعی کنید تو آزمون بعد مدیریت زمان بهتری داشته باشید و تعداد سوالات غلطی که پاسخ میدید کمتر بشه
   این یعنی موفقیت تو آزمون.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست بعدی

استخدام مهندس صنایع 29 اردیبشهت 92

د مه 20 , 2013
کارفرمایان محترم می توانندآگهی های استخدام خود در زمینه های مرتبط با مهندسی صنایع را به صورت رایگان برای درج در این فهرست به آدرسinfo@iedep.com  ارسال نمایند. ۱-     یک شرکت معتبرتولیدی  به یک نفر آقای مهندس  دررشته صنایع باحداقل۴سال  سابقه کاری نیازمند است. (فقط ساکنین مناطق حسن آباد  رباط کریم ، […]