دوره فشرده آمادگی کنکور دکتری دانشگاه آزاد ۹۲

دوره فشرده آمادگی کنکور دکتری دانشگاه آزاد ۹۲

  • گرایش تحقیق در عملیات و سیستم

هزینه

زمان

طول دوره

مدرس

ضریب

عنوان درس

۳۶۰٫۰۰۰

سه شنبه ۱۳ الی ۱۷:۳۰ / جهارشنبه ۱۳ الی ۱۷:۳۰

۳۶

مهندس ایزدی نیا

۲

آمار و احتمال

۱۸۰٫۰۰۰

شنبه و یکشنبه و دوشنبه ۱۴و۱۵و۱۶ بهمن

۱۸

دکتر زاهدی سرشت

۳

تحقیق در عملیات ۲

۱۸۰٫۰۰۰

پنجشنبه ۸ الی ۱۲:۳۰

۱۸

دکتر قاسمی

۱

اقتصاد

۱۸۰٫۰۰۰

متعاقبا اعلام می شود

۱۸

دکتر پرچ

۱

تئوری‌های مدیریت

۳۶۰٫۰۰۰

سه شنبه ۸ الی ۱۲:۳۰ / چهارشنبه ۸ الی ۱۲:۳۰

۳۶

متعاقبا اعلام می شود

۲

ریاضیات عمومی

۱۸۰٫۰۰۰

پنجشنبه ۱۳ الی ۱۷:۳۰

۱۸

مهندس شایان

۳

زبان تخصصی انگلیسی

  • گرایش اتوماسیون

هزینه

زمان

طول دوره

مدرس

ضریب

عنوان درس

۳۶۰٫۰۰۰

سه شنبه ۱۳ الی ۱۷:۳۰ / جهارشنبه ۱۳ الی ۱۷:۳۰

۳۶

مهندس ایزدی نیا

۱

آمار و احتمال

۱۸۰٫۰۰۰

شنبه و یکشنبه و دوشنبه ۱۴و۱۵و۱۶ بهمن

۱۸

دکتر زاهدی سرشت

۱

تحقیق در عملیات پیشرفته

۱۸۰٫۰۰۰

جمعه ۱۳ الی ۱۷:۳۰

۱۸

متعاقبا اعلام می شود

۱

سیستم های اطلاعاتی

۱۸۰٫۰۰۰

جمعه ۸ الی ۱۲:۳۰

۱۸

متعاقبا اعلام می شود

۱

برنامه ریزی و مدیریت تولید

۱۸۰٫۰۰۰

پنجشنبه ۱۳ الی ۱۷:۳۰

۱۸

مهندس شایان

۱

زبان تخصصی انگلیسی

  •  گرایش برنامه ریزی و مدیریت تولید

هزینه

زمان

طول دوره

مدرس

ضریب

عنوان درس

۳۶۰٫۰۰۰

سه شنبه ۱۳ الی ۱۷:۳۰ / جهارشنبه ۱۳ الی ۱۷:۳۰

۳۶

مهندس ایزدی نیا

۱

آمار و احتمال

۱۸۰٫۰۰۰

شنبه و یکشنبه و دوشنبه ۱۴و۱۵و۱۶ بهمن

۱۸

دکتر زاهدی سرشت

۳

تحقیق در عملیات ۲

۱۸۰٫۰۰۰

جمعه ۱۳ الی ۱۷:۳۰

۱۸

دکتر اسماعیلی

۳

اقتصاد مهندسی پیشرفته

۱۸۰٫۰۰۰

پنجشنبه ۸ الی ۱۲:۳۰

۱۸

مهندس نیکوفکر

۳

طراحی سیستم های صنعتی

۱۸۰٫۰۰۰

جمعه ۸ الی ۱۲:۳۰

۱۸

متعاقبا اعلام می شود

۳

برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی ها

۱۸۰٫۰۰۰

پنجشنبه ۱۳ الی ۱۷:۳۰

۱۸

مهندس شایان

۳

زبان تخصصی انگلیسی

 

  •  کلیه هزینه ها به تومان می باشد.
  • کلاسها با توجه به زمان آنها به صورت درس فشرده و تست زنی برگزار می شوند و نکات مهم دروس در کلاس مطرح خواهد شد.
  • زمان شروع کلاسها از ۱۵ دی ماه می باشد.
  • تعرفه تخفیفات: (سقف۲۰ درصد)

تخفیفات زمانی

ثیت نام تا ۸ دی

۲۰ درصد

ثبت نام تا ۱۵ دی

۱۰ درصد

سایر تخقیقات

دانشجویان سابق موسسه پژوهش یا دپارتمان صنایع

۱۰ درصد

معدل کارشناسی ارشد بالای ۱۷

۱۰ درصد

ثبت نام ۳ درس یا بیش تر

۱۰ درصد

مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست بعدی

استخدام مهندس صنایع 29 آذر 91

چ دسامبر 19 , 2012