جلسات رایگان رفع اشکال طرح ریزی

استاد نیکوفکر جلساتی را در محل موسسه برای درس طرح ریزی برگزار خواهند نمود.

تاریخ برگزاری این جلسات:

جلسه اول: 

پنج شنبه ۹ دی – رفع اشکال تستهای فصل ۱ تا ۶ + رفع اشکال آزمونهای بینش

جلسه دوم: 

پنج شنبه ۱۶ دی – رفع اشکال تستهای فصل ۷ تا ۱۲ + رفع اشکال آزمونهای بینش

جلسه سوم: 

پنج شنبه ۲۳ دی – رفع اشکال تستهای فصل ۱۳ تا ۱۶+ رفع اشکال آزمونهای بینش

این جلسات از ساعت ۹ الی ۱۲:۳۰ و در محل موسسه برقرار خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست بعدی

کلاس های روز شنبه تشکیل نخواهد شد

ج دسامبر 24 , 2010