بسیار مهم: شماره کلاسهای پژوهش در دانشکده مدیریت

اطلاعیه دپارتمان تخصصی مهندسی صنایع

برنامه کلاسی موسسه پژوهش در محل دانشکده مدیریت به شرح زیر است. در انتها نیز کروکی دانشکده جهت مشاهده دانشجویان گرامی پیوست شده است. همچنین کلاس فوق العاده روز شنبه دکتر ایوزیان در کلاس ۲۷ برگزار می گردد.

کلاسها به مدت دو هفته و از تاریخ ۵ مرداد در این محل برگزار می گردد. پس از آن تاریخ اطلاعات بیشتر از طریق همین سایت به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید.

کلاسهای استاد خاکبازان که در موسسه پژوهش تشکیل می شد و یک کد از استاد آقاسی که از ابتدا در دانشکده فیزیک برگزار می شد مشمول این تغییر مکان نخواهد بود و تنها کلاسهای دانشگاه خواجه نصیر انتقال یافته اند.

یکشنبه نام درس اساتید کد کلاس دانشکده
۷:۳۰ آمار ایوزیان A ۴ شمالی
۷:۳۰ تحقیق زاهدی سرشت B ۱۲ جنوبی
۱۲:۳۰ آمار ایوزیان B ۱۲ جنوبی
۱۲:۳۰ تحقیق زاهدی سرشت A ۴ شمالی
۱۷ حل تمرین پیرهوشیاران ۱۲ جنوبی
دوشنبه
۷:۳۰ آمار ایوزیان A ۲۷ جنوبی
۷:۳۰ تحقیق زاهدی سرشت B ۲۵ جنوبی
۱۲:۳۰ آمار ایوزیان B ۲۷ جنوبی
۱۲:۳۰ تحقیق زاهدی سرشت A ۲۵ جنوبی
۱۷ حل تمرین ایزدی نیا ۲۵ جنوبی
سه شنبه
۷:۳۰ آمار ایوزیان C ۲۷ جنوبی
۷:۳۰ تحقیق زاهدی سرشت E ۲۵ جنوبی
۸ GMAT عرفانیان C ۱۷ جنوبی
۱۲:۱۵ ریاضی آقاسی C ۱۶ جنوبی
۱۲:۳۰ آمار ایوزیان E ۲۷ جنوبی
۱۲:۳۰ تحقیق زاهدی سرشت C ۲۵ جنوبی
۱۲:۳۰ زبان عمومی فرید E ۱۸ جنوبی
۱۷ زبان عمومی فرید B ۱۸ جنوبی
چهارشنبه
۷:۳۰ آمار ایوزیان E ۲۷ جنوبی
۷:۳۰ تحقیق زاهدی سرشت C ۲۵ جنوبی
۷:۳۰ ریاضی آقاسی C ۱۷ جنوبی
۸ GMAT عرفانیان C ۲۱ جنوبی
۱۲:۳۰ آمار ایوزیان C ۲۷ جنوبی
۱۲:۳۰ تحقیق زاهدی سرشت E ۲۵ جنوبی
۱۷٫۰۰ GMAT عرفانیان D ۲۶ جنوبی
۱۷٫۰۰ حل تمرین ایزدی نیا ۲۷ جنوبی
پنج شنبه
۷:۳۰ آمار ایوزیان D ۲۵ جنوبی
۷:۳۰ ریاضی آقاسی A ۱۷ جنوبی
۸ کیفیت امیری A ۲۶ جنوبی
۸ زبان تافل فرید A ۱۸ جنوبی
۸ تئوری پورشفیع پورشفیع A ۱۶ جنوبی
۸ تئوری آقامیری آقامیری B ۲۲ جنوبی
۱۱ پروژه سبزه پرور A ۱۵ جنوبی
۱۱:۴۵ ریاضی آقاسی B ۱۷ جنوبی
۱۲ GMAT عرفانیان A ۱۶ جنوبی
۱۲ زبان تخصصی اجرایی فرید A ۱۸ جنوبی
۱۲:۳۰ تحقیق زاهدی سرشت D ۲۵ جنوبی
۱۳ حل تمرین تحقیق پیرهوشیاران ۲۶ جنوبی
۱۴:۱۵ اقتصاد مهندسی اسماعیلی A ۱۵ جنوبی
۱۴:۱۵ زبان تخصصی صنایع شایان A ۲۴ جنوبی
۱۶ تئوری مدیریت پورشفیع B ۱۸ جنوبی
۱۶:۳۰ GMAT عرفانیان B ۱۶ جنوبی
۱۷ زبان عمومی فرید فرید D ۲۵ جنوبی
۱۷ حل تمرین آمار پیرهوشیاران ۱۷ جنوبی
جمعه
۷:۳۰ آمار ایوزیان D ۲۷ جنوبی
۷:۳۰ ریاضی آقاسی A ۱۷ جنوبی
۸ زبان تافل فرید B ۲۴ جنوبی
۸ موجودی عبداله زاده A ۱۸ جنوبی
۸ طرح ریزی نیکوفکر B ۱۶ جنوبی
۸ GMAT دکتری عرفانیان A ۵ شمالی
۱۱ موجودی عبداله زاده B ۱۸ جنوبی
۱۱ طرح ریزی نیکوفکر A ۱۶ جنوبی
۱۱:۴۵ ریاضی آقاسی B ۱۷ جنوبی
۱۲ GMAT عرفانیان A ۸ شمالی
۱۲ تافل دکتری فرید A ۲۴ جنوبی
۱۲:۳۰ تحقیق زاهدی سرشت D ۲۷ جنوبی
۱۶:۳۰ زبان عمومی فرید C ۲۴ جنوبی
۱۶:۳۰ GMAT عرفانیان B ۱۸ جنوبی

مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست بعدی

دوره “متدهای برنامه ریزی و اصول مطالعه ” (ویژه) NEW

ش جولای 27 , 2013
بدین وسیله به اطلاع متقاضیان کنکور کارشناسی ارشد می رساند دوره آموزشی “آشنائی با متدهای برنامه ریزی و اصول مطالعه ” به مدت ۳ ساعت در روز شنبه مورخ ۹۲/۵/۱۲ ساعت ۱۵ در محل موسسه پژوهش برگزار خواهد شد. مدرس این دوره مهندس هومن هورشاد، مشاور دپارتمان تخصصی مهندسی صنایع […]