اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز

14

بدین وسیله به اطلاع کلیه دانش آموختگان دوره های کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) مشمول آیین‌نامه شماره ۳۵۳۶/۲۱ مورخ ۳۱/۶/۸۶که دارای شرایط ذیل میباشند میرساند، این افراد بایستی براساس برنامه زمانی اعلام شده بند “ب” همین اطلاعیه جهت ثبت نام و انتخاب رشته به سایت اینترنتی www.sanjesh.org)) و جهت تحویل فرم های مربوطه طبق برنامه اعلام شده از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه نمایند.

الف) شرایط استفاده از آئین نامه:
دانشجویانی که دارای شرایط زیر باشند می توانند از امتیاز این آئین نامه بهره مند شوند.
۱ـ کارشناسی ناپیوسته: براساس بند چ آیین‌نامه شماره ۳۵۳۶/۲۱ مورخ ۳۱/۶/۸۶، دانشجویان رتبه اول در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی دانشگاه محل تحصیل که ظرف مدت حداکثر چهار نیمسال دانش‌آموخته شوند و دارای میانگین کل حداقل ۱۷ باشند.
۲ـ کارشناسی پیوسته: براساس بند ج آیین‌نامه شماره ۳۵۳۶/۲۱ مورخ ۳۱/۶/۸۶، دانشجویان ممتاز که حداکثر در مدت هشت نیمسال دانش‌آموخته شوند و به لحاظ میانگین کل جزو ۱۰% درصد* برتر در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی (مجموع دوره های روزانه و شبانه) خود باشند.
* مثال: در دوره کارشناسی اگر تعداد دانشجویان هم رشته و هم ورودی‌ (مجموع دوره‌های روزانه و شبانه) ۶۰ نفر باشد، ده درصد واجد شرایط، ۶ نفر در نظر گرفته می‌شود.
ـ براساس تبصره ۸ آیین‌نامه شماره ۳۵۳۶/۲۱ مورخ ۳۱/۶/۸۶، در صورتی که مقدار درصد محاسبه شده در هر یک ازدوره‌های‌تحصیلی پایین‌تر یا بالاتر عدد صحیحی نباشد، عدد مورد نظر گِرد بالا شده و به عنوان ۱۰% ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ۱: چنانچه طول مدت تحصیل دانشجو به دلایلی که خارج از اختیار دانشجو باشد (مانند بیماری، مرخصی تحصیلی، زایمان و موارد مشابه)، بیش از مدت ذکر شده در این آیین‌نامه بطول بینجامد، در این صورت پس از تایید و تشخیص معاونت آموزشی دانشگاه
فارغ التحصیلی و طرح موضوع در کمیته کارشناسی مسائل استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پس از تایید نهایی معاونت آموزشی وزارت متبوع، استفاده از تسهیلات مربوط برای داوطلب امکان‌پذیر می‌باشد. لذا تحویل تاییدیه مورد نظر جهت جایابی و معرفی به سازمان سنجش آموزش کشور الزامی می‌باشد.
تبصره ۲: طبق تبصره ۴ آیین‌نامه شماره ۳۵۳۶/۲۱ مورخ ۳۱/۶/۸۶، دانشجویان ممتاز در رشته‌هایی که سر فصل دروس آنها طبق مصوبه شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دوره‌های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته برای پنج نیمسال و دوره کارشناسی پیوسته برای نه نیمسال تدوین و تصویب شده است استفاده از تسهیلات مربوط برای داوطلب امکان‌پذیر می‌باشد. لذا تحویل تصویر مصوبه مربوط به رشته مورد نظر توسط دانشگاه محل فارغ التحصیلی جهت جایابی و معرفی به سازمان سنجش آموزش کشور الزامی می‌باشد.
ب) زمان ثبت نام و تحویل معرفی نامه:
۱- ثبت نام و انتخاب رشته از طریق سایت اینترنتی:
از تاریخ ۱/۶/۱۳۹۰ لغایت ۸/۶/۱۳۹۰
آدرس:  www.sanjesh.org
۲- تحویل معرفی نامه* و سایر مدارک به صورت حضوری:
از تاریخ ۹/۶/۱۳۹۰ لغایت ۱۵/۶/۱۳۹۰
آدرس: تهران – خیابان کریمخان زند – بین خیابان سپهبد قرنی و خیابان استاد نجات الهی – پلاک ۲۰۴ – سازمان سنجش آموزش کشور
* دانشجویان واجد شرایط می توانند فرم ممتازی یا رتبه اولی مربوط به خود را با انتخاب یکی از گزینه های ذیل چاپ نمایند و جهت تایید به دانشگاه فارغ التحصیلی خود مراجعه نمایند.
کارشناسی پیوسته / ممتازی □ فایل PDF      کارشناسی ناپیوسته/ رتبه اول□ فایل PDF

۳- دانشگاهها موظفند فهرست اسامی و مشخصات دانشجویانی که توسط خود دانشگاه به صورت مستقیم و به صورت مشروط پذیرش شده اند، را مطابق فرم اعلام وضعیت حداکثر تا تاریخ ۱۵/۶/۱۳۹۰ جهت بررسی و تایید نهایی به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال نمایند. ضمناً در صورت عدم ارسال مدارک، سازمان سنجش آموزش کشور هیچ تعهدی نسبت به تایید دانشجویان پذیرفته شده نخواهد داشت.

دریافت فرم کارشناسی به کارشناسی ارشد فایل PDF
تذکر ۱- آن دسته از داوطلبانی که به غیر از آزمونهای سراسری از طریق هیات علمی، جشنواره خوارزمی و … وارد دانشگاه شده اند مجاز به ورود اطلاعات در سایت اینترنتی نیستند و می توانند با ارائه تصویر معرفی نامه مرتبط از تاریخ ۹/۶/۱۳۹۰ لغایت ۱۵/۶/۱۳۹۰ به صورت حضوری به سازمان سنجش آموزش کشور جهت تشکیل پرونده و تحویل مدارک مراجعه نمایند.
تذکر ۲- آن دسته از داوطلبانی که قادر به مراجعه حضوری به سازمان سنجش آموزش کشور نمی باشند بایستی مدارک خود را از طریق اداره پست به صورتی به سازمان ارسال نمایند که مدارک مورد نظر توسط اداره پست حداکثر تا تاریخ ۱۵/۶/۱۳۹۰ به سازمان تحویل گردد.
پ) زمان اعلام نتایج:
داوطلبان می توانند از تاریخ ۲۰/۶/۱۳۹۰ لغایت ۲۵/۶/۱۳۹۰ به سایت سازمان مراجعه و در صورت آماده بودن معرفی نامه خود، جهت دریافت آن به صورت حضوری به این سازمان مراجعه و جهت پذیرش و کلیه امور مربوطه به دانشگاه مراجعه نمایند.

ت) توضیحات:
۱- :بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر برای ثبت نام هیچ گونه تقاضایی قابل پذیرش نمی باشد، لذا به داوطلبان اکیداً توصیه می شود که در مهلت مقرر از طریق سایت سازمان مراجعه نمایند.
۲- در صورت عدم تحویل اصل فرم مربوط به ممتازی یا رتبه اولی در تاریخ مذکور به سازمان سنجش آموزش کشور، موضوع به منزله انصراف داوطلب از انتخاب کدرشته محلهای انتخابی مربوط تلقی می گردد.
۳- آن دسته از داوطلبانی که در سال ۸۹ به دانشگاهها معرفی شده اند و دانشگاهها با پذیرش آنان مخالفت نموده اند در صورت ارائه نامه کتبی عدم پذیرش به این سازمان (از دانشگاه معرفی شده) می توانند جهت ثبت نام و انتخاب رشته اقدام نمایند.
۴- اولویت پذیرش در دوره تحصیلی بالاتر در همان رشته تحصیلی دوره پایین‌تر باشد، اما چنانچه رشته مذکور در دوره بالاتر وجود نداشته باشد، دانشجو در رشته مرتبط معرفی خواهد شد.
۵- براساس دستورالعمل اجرایی جایابی این عزیزان، دانشجویان ممتاز دوره های روزانه و شبانه به دوره‌های روزانه و در صورت تمایل در دوره های پایین تر، دانشجویان ممتاز دوره های پیام نور به دوره‌های پیام‌نور، دانشجویان ممتاز دوره های غیرانتفاعی به دوره‌های پیام‌نور و غیرانتفاعی معرفی می‌شوند. ضمناً در صورت اخذ پذیرش از دانشگاه موردنظر داوطلب و اعلام کتبی آن به سازمان سنجش آموزش کشور، پذیرش دانشجویان ممتاز در دانشگاه‌های دیگر اعم از دولتی و غیردولتی از نظر این سازمان بلامانع است.
۶- دانش‌آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی صرفاً می‌توانند در موسسات غیردولتی ـ غیرانتفاعی و دانشگاه پیام‌نور از تسهیلات پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز آیین نامه مذکور استفاده نمایند.
۷- افراد مشمول ماده ۲ آیین نامه شماره ۳۵۳۶/۲۱ مورخ ۳۱/۶/۸۶ صرفاً می توانند در سال و دوره تحصیلی بلافاصله بعدی خود از تسهیلات مربوط بهره مند شوند.

ایوزیان

14 دیدگاه برای “اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز

 1. با سلام
  من فرم تاییدیه رتبه اولی رو تکمیل کردم اما دانشگاهم اطلاعاتی درباره نحوه ورود به پروتال اینترنتی رتبه اول سازمان سنجش برای ثبت اطلاعات من رو نداره, ممنون می شم من رو راهنمایی کنید تا بتونم این اطلاعات رو در اختیاردانشگاهم قراربدم.

 2. سلام،من دانشگا ازاد یاسوج ارشد کامپیوتر اسمم اومد ثبت نام کردم مهر،ولی میخوام بهمن برم ایا هزینه ی ترمی ک نرفتم رو‌میگرند؟و ایا بهمن ترم یک میپذیرن؟

  1. رتبه اولی شما توسط واحد آموزش دانشگاه ثبت میشه و خود شما دسترسی ندارید.

 3. سلام خسته نباشید.من با تفاوت سه صدم نفر اول بیست درصد دانشگاهم اگر یکی از این بچه های ده درصد نخواد با معدل بره من جایگزین میشم اصلا میتونم توی جایابی سازمان سنجش شرکت کنم؟؟ممنون

  1. سلام.
   فکر نمی کنم شما جایگزین بشید. اونا ۱۰ درصد رو اعلام می کنن. اون ۱۰ درصد می خوان انتخاب رشته بکنن یا نه. فکر کنم اینجوری باشه.

 4. سلام و تشکر فراوان به خاطر پاسختان جناب ایوزیان

  بنده تا ترم ۶ جزو ده درصد برتر هستم اما تا ترم ۸ نه ، الان که ترم ۸ هستم ، میخوام بدونم امسال تو جایابی سنجش میتونم شرکت کنم یا خیر ؟ اگر جواب بدید خیلی لطف کردید به بنده ممنونم

  1. سلام.
   نه دیگه. فکر نمی کنم شرایط رو داشته باشید.

  1. سلام.
   اگه ترمی که کنکور میدید، ترم ۷ یا ۶ باشه، فکر کنم تا ترم ۶ میشه.
   اگه بعد فارغالتحصیلی کنکور میدید، تا ترم ۸ میشه.

 5. با سلام
  من شاگرد اول دانشگاه در رشته خود هستم.آیا می توانم در کنکور سال بعد از این سهمیه استفاده کنم یا باید امسال این کار را انجام دهم.الآن ترم ۷ هستم.(یعنی می شود امسال از آن استفاده نکنم و سال دیگر از این سهمیه استفاده کرد)
  لطفا مرا راهنمایی کنید.

  1. سلام. قانون قبلی می گفت تا ۲ سال حق استفاده دارید. نمی دونم تغییرش دادن یا نه (که فکر نمی کنم تغییرش داده باشن)
   از دوستان اگه کسی می دونه کمک کنه.

 6. سلام استاد همیشه این موقع اعلام میکردن یا امسال اینجوریه ..ااین حرفم درسته یا نه ..که اگر نفر اول شریف تو کنکور ۵۰ شده …با سهمیه شاگرد اولی قبوا میشه و رتبه ۵۰ خالی میمونه ولی مسال اینجوری نیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست بعدی

امروز نتایج ارشد اعلام می شود

ی آگوست 28 , 2011