اطلاعیه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور درباره‌ اعلام‌ ظرفیت‌ پذیرش‌ رشته‌های جدید و تکمیل ظرفیت برخی ازکد رشته محلهای آزمون‌ ورودی‌ تحصیلات‌ تکمیلی ‌(دوره‌های‌ کارشناسی‌ ارشدناپیوسته‌‌) سال‌ ۱۳۹۰

ایوزیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست بعدی

لیست تکمیل ظرفیت رشته های صنایع و سیستم

چ سپتامبر 28 , 2011
لیست تکمیل ظرفیت رشته های مهندسی صنایع و سیستم در کنکور کارشناسی ارشد (مهر ۹۰) مهندسی صنایع: دانشگاه شیراز ۵ نفر دانشگاه علوم و فنون ۱۱ نفر مهندسی مالی: دانشگاه رجا ۸ نفر مدیریت سیستم و بهره وری: تربیت معلم ۷ نفر مالک اشتر ۵ نفر الغدیر تبریز ۱۵ نفر […]