استخدام عضو هیات علمی دانشگاه شریف (مهندسی صنایع)

۱۳۸۹- لیست تخصصهای مورد نیاز دانشکدهها و مراکز در سال تحصیلی ۹۰

دانشگاه صنعتی شریف

ردیف

نام دانشکده / مرکز

تخصصهای مورد نیاز

۱

مهندسی انرژی

دکتری – مهندسی سیستمهای انرژی ( و تخصصهای مرتبط از رشتههای مهندسی برق
قدرت، مهندسی مکانیک

(تبدیل انرژی ) و مهندسی نفت و گاز )

دکتری – مهندسی پرتو پزشکی

دکتری – گداخت هستهای

۲

مهندسی برق

گرایش مخابرات

گرایش قدرت

گرایش کنترل

گرایش الکترونیک

دیجیتال

گرایش سیستمهای

دیجیتال

دکتری – سیستمهای مخابرات نوری

دکتری – الکترومغناطیس، پراکندگی امواج و سنجش از دور

دکتری – تئوری و طراحی آنتن

دکتری – پردازش صوت و تصویر

دکتری – مخابرات بیسیم و سیار

دکتری – شبکه مخابرات دادهها و امنیت شبکههای کامپیوتری

دکتری – طراحی ماشینهای الکتریکی و مدارهای مغناطیسی

دکتری – حفاظت سیستمهای قدرت

High power IC Design دکتری – اکترونیک قدرت با تخصص در

دکتری – رباتیک – هوش مصنوعی – محاسبات نرم- اتوماسیون و ابزار دقیق –
تخمین و ناوبری –

Automotive control- System biology- Quantum control- Fault detection-
Hybrid سیستمهای

دکتری – الکترونیک دیجیتال

دکتری – مدارهای مجتمع آنالوگ و دیجیتال

دکتری – ادوات نیمه هادی

دکتری – سیستمهای رباتیک

دکتری – شبکههای کامپیوتر

Embedded Systems دکتری – سیستمهای نهفته

دکتری – سیستمهای مجتمع الکترونیکی

۳

مهندسی شیمی و نفت

دکتری – مهندسی نفت ( بالادستی ) : گرایشهای مختلف

دکتری – محیط زیست : گرایش آلودگی هوا

دکتری – مهندسی فرایند: گرایش ( تحلیل فرآیندها – مدل سازی – انتگراسیون
فرآیند )

دکتری – کنترل شبیه سازی :

(Robust Process Control) گرایش کنترل مقاوم فرآیندهای شیمیایی

(plant-Wide Optimization Control) بهینه سازی و کنترل مقاوم فرآیندهای
گسترده

دکتری – صنایع غذایی با تخصص صنایع غذایی

Bioleaching – دکتری – بیوتکنولوژی محیط زیست – بیوتکنولوژی نفت

دکتری – مهندسی پزشکی

۳

مهندسی صنایع

دکتری – مهندسی صنایع ( در گرایشهای ساخت و تولید ، ارگونومی ، فناوری
اطلاعات )

۴

مهندسی و علم مواد

دکتری – در روشهای نوین جوشکاری

دکتری – بیو مواد

دکتری – شبیه سازی و زمینههای نو در ریختهگری

دکتری – کامپوزیتهای سرامیکی، خواص مکانیکی و فیزیکی سرامیکها

دکتری – خوردگی داغ فلزات

دکتری – هیدرومتالورژی

دکتری – خواص فیزیکی، مواد فلزی پیشرفته

دکتری – سنتز و خواص فیزیکی پلیمرها

۵

مهندس ی عمران

دکتری – مدیریت ساخت

دکتری – آب و محیط زیست

دکتری – سازه

دکتری – زلزله

دکتری – ژئوتکنیک

دکتری – راه و ترابری

۶

مهندسی کامپیوتر

دکتری – علوم کامپیوتر (مهندسی نرم افزار، سیستمهای نرم افزاری، پایگاه
دادهها، علوم نظری کامپیوتر )

دکتری – معماری کامپیوتر ، شبکههای کامپیوتری، معماری پردازندههای سیگنال

روباتیک، زبانشناسی رایانهای، ،( HCI ) دکتری – بیوانفورماتیک، هوش مصنوعی
نمادین، تعامل انسان و کامپیوتر

محاسبات نرم، مهندسی دانش

دکتری – فناوری اطلاعات ( تجارت الکترونیکی، سیستمهای اطلاعاتی و مدیریتی )

دکتری – شبکههای کامپیوتری و امنیت شبکه

۷ مهندسی مکانیک

مکانیک جامدات

فرآیندهای ساخت

ارتعاشات و سیستمهای

ممتد

کنترل و رباتیک

طراحی

حرارت و سیالات

(تجربی، تحلیلی یا عددی)

متقاضیان با تجربه در

زمینه کارهای آزمایشگاهی

دارای اولویت میباشند.

بیو مکانیک

مهندسی دریا

دکتری – تحلیل مواد هوشمند

دکتری – تحلیل تجربی تنش

دکتری – نانو مکانیک محاسباتی

دکتری – مواد مرکب

دکتری – ساخت در مقیاس میکرو نانو

ساخت و کاربرد مواد نوین مهندسی ،( RT/RP) دکتری – روشهای ساخت غیر سنتی

CAD/CAM ،( DFMA ) دکتری – طراحی برای ساخت و مونتاژ

(NDE) دکتری – مترو لوژی و روشهای ارزیابی کیفیت محصول

دکتری – آکوستیک و کنترل نویز

دکتری – ارتعاشات غیر خطی

دکتری – ارتعاشات تجربی

NEME/NEMS دکتری – سیستمهای میکرو و نانو الکترومکانیکی

( مدلسازی، طراحی و کاربرد )

دکتری – تئوریهای جدید طراحی، طراحی ابراز و تجهیزات، طراحی و توسعه محصول

دکتری – مکانیک سیالات

دکتری – توربو ماشین

( Micro-fluidics ) دکتری – میکروسیال

دکتری – تبدیل انرژی و محیط زیست

دکتری – بیو مکانیک توانبخشی و حرکت

دکتری – بیو مکانیک ارتوپدی و کلینیکی

دکتری – جراحی رباتیک

دکتری – هیدرو دینامیک تحلیلی، عددی و تجربی، مهندسی اقیانوس

دکتری – طراحی و ساخت سازههای فرا ساحل، ماشین آلات و محرکهای دریائی

دکتری – طراحی و ساخت کشتی، روشهای تجربی در مهندسی دریا

۸ مهندسی هوافضا دکتری – مهندسی هوافضا ( کلیه گرایشها ) در زمینههای مرتبط
با هوافضا

۹

علوم ریاضی دکتری – ریاضیات ( کلیه تخصصها )

دکتری – علوم کامپیوتر ( کلیه تخصصها )

( Bioorganic ۱۰ شیمی دکتری – شیمی آلی ( با تجربه پژوهشی در زمینه

دکتری – شیمی معدنی ( با تخصصهای شیمی حالت جامد، بیوشیمی معدنی )

توضیح : متخصص توسعه سیستمهای دستگاهی در تجزیه ) ) Instrumentation
Analyst دکتری – شیمی تجزیه

دکتری – شیمی فیزیک

۱۱ فیزیک

دکتری – فیزیک ذرات، میدانها، گرانش و کیهان شناسی

دکتری – فیزیک ماده چگال و فیزیک مواد

دکتری – فیزیک اتمی، مولکولی و اپتیکی

دکتری – فیزیک آماری، غیرخطی و ماده چگال نرم

۱۲

مدیریت و اقتصاد

گروه مدیریت

گروه اقتصاد

دکتری – مدیریت مالی

دکتری – رفتار و رهبری سازمانی

دکتری – مدیریت منابع انسانی

دکتری – توسعه سازمانی و تئوریهای سازمان

دکتری – سیستمهای اطلاعاتی

دکتری – کارآفرینی

دکتری – بازاریابی

دکتری – مدیریت استراتزیک

دکتری – مدیریت پروژهها

دکتری – مدیریت تکنولوژی

دکتری – اقتصاد کلان

دکتری – اقتصاد مالی

دکتری – اقتصاد سنجی

دکتری – اقتصاد بینالملل

دکتری – اقتصاد سیاسی

دکتری – اقتصاد بخش عمومی

دکتری – پول،بانکداری و بیمه

دکتری – اقتصاد نیروی کار

دکتری – اقتصاد مدیریت

دکتری – اقتصاد ریاضی

دکتری – اقتصاد صنعتی

دکتری – اقتصاد توسعه

و تئوری بازی IO – دکتری

۱۳ مرکز معارف اسلامی دکتری – فلسفه و کلام اسلامی

دکتری – فرهنگ و تمدن اسلامی

دکتری – علوم قرآنی و حدیث

۱۴ مرکز زبانهای خارجی دکتری – زبان شناسی رایانهای

دکتری – زبان و ادبیات فارسی

دکتری – آموزش زبان انگلیسی

۱۵ پژوهشکده علوم و

فناوری نانو

دکتری – در زمینههای تحقیقاتی مرتبط با علوم و فناوری نانو

۱۶ کارگاههای آموزشی کارشناسی ارشد – مهندسی مکانیک با گرایش ساخت و تولید (
حداقل ۳ سال سابقه آموزشی و پژوهشی )

کارشناسی ارشد – مهندسی مکانیک با گرایش خودرو ( حداقل ۳ سال سابقه آموزشی و
پژوهشی )

کارشناسی ارشد – مهندسی برق با گرایش الکترونیک یا قدرت ( حداقل ۳ سال
سابقه آموزشی و پژوهشی )

کارشناسی ارشد – مهندسی مواد با گرایش شکلدهی ( حداقل ۳ سال سابقه آموزشی و
پژوهشی )

کارشناسی ارشد – مهندسی مواد با گرایش جوشکاری ( حداقل ۳ سال سابقه آموزشی و
پژوهشی )

عضو هیأت میبایستی علاقمند به تدریس و تدوین برنامههای جدید و تحقیقات علم ی
و آزمایشگاه ی در زمینه ها ی مو رد نظر در

سطوح کارشناسی و تحصیلات تکمیلی در دانشگاه صنعتی شریف و واحدهای وابسته
باشد. ارائه توانائی برای ارتباط با صنعت و ایجاد

راهبری تحقیقات صنعتی عامل مثبتی در انتخاب خواهد بود. داوطلبان بایستی
دارای مدرک اخذ شده دکتر ی در کلی ه رشته ه ای

مذکور یا رشتههای مرتبط از یکی ار دانشگاههای معتبر دنیا با سوابق آکادمیک و
انتشارات در زمینه مورد درخواست بوده و در دوره

کارشناسی و تحصیلات تکمیلی نیز از سوابق تحصیلی درخشان برخوردار باشند. در
شرایط برابر به داوطلبان دارای سوابق فعال صنعتی

مرتبط با زمینه مربوطه اولویت داده میشود. داوطلبان بایستی مدارکی شامل:
شرح حال و سوابق حرفه ای ، ری ز نمرات و مدارک

مقاطع مختلف تحصیلی، لیست انتشارات، نام و آدرس سه نفر بعنوان مرجع علمی و
یا نامه محرمانه از ا یشان، و نامه ای مبن ی بر

برنامهها و زمینههای مورد علاقه خود که در آن به زمینه تخصصی مورد تقاضا از
لیست فوق اشاره شده باشد را حداکثر تا تار یخ

۸۹/۴/۵ به آدرس :

تهران – خیابان آزادی – دانشگاه صنعتی شریف

دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمی واقع در دفتر ارزشیابی، سنجش و نظارت

۱۱۱۵۵ ارسال نمایند. – صندوق پستی : ۸۶۳۹

مراجعه فرمائید. www.sharif.ac.ir ضمناً برای تهیه فرمهای استخدام میتوانید
به سایت

ایوزیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست بعدی

استخدام هیات علمی مهندسی صنایع

چ ژوئن 16 , 2010
دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان جهت تکمیل کادر هیات علمی و بورسیه دکترای خود اقدام به جذب  و استخدام می نماید. مهندسی صنایع کلیه گرایش ها داوطلبان فرم ضمیمه را تکمیل و به همراه تصویر مدارک تحصیلی به آدرس اصفهان ،زرین شهر ، ابتدای ورودی شهر سده لنجان ، دانشگاه […]