اطلاعیه دپارتمان تخصصی صنایع: به اطلاع می رساند، کد A نکته و تست آمار و تحقیق در عملیات که در آبان ماه برگزار خواهد شد، تکمیل شده است و از همین روی موسسه پژوهش کدهای جدید خود را به شرح زیر اعلام نموده است: توضیحات تعداد ساعت روز و ساعت […]