سلام اطلاعیه دپارتمان: دپارتمان دوره ویژه طراحی الگوریتم برای گرایش جدید علوم تصمیم و مهندسی دانش گذاشته. برنامه بدین صورته: طراحی الگوریتم ها (مهندس سلطانی- مدرس رشته کامپیوتر) جمعه ها از ساعت ۱۲ الی ۱۷ روزهای آزمون از ساعت ۱۴ الی ۱۷ طول دوره: ۲۸ ساعت شروع : ۱۸ آذر ۹۰ […]