بدین وسیله به اطلاع  کلیه داوطلبان شرکت کننده در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال ۱۳۸۹ می‌رساند که کارنامه نتایج اولیه آزمون مذکور از ساعت ۲۰ روز جمعه ۳۱/۲/۱۳۸۹ بر روی سایت اینترنتی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org   قابل مشاهده خواهد بود و داوطلبان برای […]