به نقل از سایت دپارتمان به اطلاع کلیه داوطلبان محترم کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع می رساند که: آخرین دوره جمع بندی کنکور ارشد مهندسی صنایع و سیستم در قالب جمع بندی، یادآوری و تثبیت مطالب مهم و پرتکرار کنکور توسط دکتر ایوزیان و دکتر زاهدی سرشت برگزار می گردد. […]

4

با سلامچون تو مشاوره ها خیلی از من سوال میشه، من با توجه به تجریبات سال های گذشته چند تا توصیه در مورد کلاس های ترم تابستان به بچه ها بکنم:۱- اگر قصد ثبت نام در کلاس های من و آقای زاهدی و آقای آقاسی رو در ترم تابستان رو […]