با سلام برای سه روز ۲۲، ۲۵ و ۲۶ اسفند مشاوره قرار دادیم. محوریت این مشاوره هم کنکور سال آینده است. این مشاوره برای کسانی هست که می خوان به صورت جدی از بهار برای کنکور شروع کنند و وقت خواندن مطلب در اون زمان رو دارند. برای کسانی که […]