2

اطلاعیه دپارتمان با عنایت به استقبال بالای دانشجویان عزیز، کدهای جدید آمار و احتمالات دکتر ایوزیان و تحقیق در عملیات استاد زاهدی سرشت به برنامه دوره تابستان موسسه پژوهش افزوده شده است. می بایست به اطلاع برسانیم، بسیاری از کدهای دروس آمار و تحقیق تکمیل شده اند که وضعیت کدها […]