1

اطلاعیه دپارتمان تکنیک کدینگ ­در فراگیری لغات زبان انگلیسی عنوان دوره   تاریخ روز طول دوره ساعت هزینه تافل دوره هفتم ۹۱/۹/۲۱ سه شنبه ۱۲ ساعت ۸ الی ۱۲ ۶۰٫۰۰۰ تومان ۹۱/۹/۲۸ سه شنبه ۹۱/۱۰/۵ سه شنبه ۵۰۴ دوره ششم ۹۱/۱۰/۱۲ سه شنبه ۱۲ ساعت ۱۲:۱۵ الی ۱۶:۱۵  ۶۰٫۰۰۰ تومان ۹۱/۱۰/۱۹ […]