به اطلاع داوطلبان می رساند، دوره جدید کدینگ لغات ۵۰۴ به شرح زیر اعلام شده است که توسط استاد ترقی برگزار خواهد شد: تکنیک کدینگ ­در فراگیری لغات زبان انگلیسی سلام سلولهای خاکستری..! هزینه ساعت روز کد تعداد ساعت عنوان دوره ۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۶ الی ۲۰  ۵ و ۱۰ و ۱۲ شهریور […]

اطلاعیه دپارتمان تخصصی مهندسی صنایع به اطلاع داوطلبان گرامی می رساند، اولین دوره کدینگ لغات کتاب ۱۱۰۰ واژه توسط مدرس برتر کدینگ لغات زبان، استاد ترقی طی ۶ روز جمعه برگزار خواهد شد. سرمایه گذاری شما برای این دوره ۲۴ ساعته تنها ۱۲۰٫۰۰۰ خواهد بود که با پرداخت این هزینه، […]

  دوره دوم کدینگ زبان ۵۰۴ و تافل دوره اول سال ۱۳۹۲ (خرداد ۹۲) تکنیک کدینگ ­در فراگیری لغات زبان انگلیسی سلام سلولهای خاکستری..! توضیحات هزینه ساعت روز کد تعداد ساعت عنوان دوره در حال ثبت نام ۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰ ۱۶، ۱۸ و ۲۳ تیرماه یکشنبه، سه شنبه و یکشنبه B […]

6

تکنیک کدینگ ­در فراگیری لغات زبان انگلیسی سلام سلولهای خاکستری..! هزینه ساعت روز کد تعداد ساعت عنوان دوره ۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰ ۲۲، ۲۴ و ۲۹ اردیبهشت ماه یکشنبه، سه شنبه و یکشنبه A ۱۲ لغات تافل مغز انسان عجیب تر از آن است، که دانشمندان بتوانند بگویند، دقیقا در آن […]