به گفته سخنگوی سازمان سنجش، کارنامه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد ۹۱   ۹۱/۷/۱۰ در سامانه سازمان سنجش منتشر می شود. حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: کارنامه آن دسته از پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد سال ۹۱ دانشگاهها و موسسات آموزش عالی امشب در سامانه سازمان سنجش […]