با سلام دپارتمان صنایع پژوهش برای دو روز در هفته جاری مشاوره قرار داده. من تا آخر این ماه چند جلسه دیگه هم مشاوره می ذارم، پس کسانی که تو این دو روز موفق نشدند مشاوره ببینند، نگران نباشند.  ضمن اینکه این مشاوره برای کسانی هست که می خوان به […]