اطلاعیه پژوهش بدینوسیله به اطلاع می رساند که کارگاه تخصصی آمار و روش تحقیق دکتری که شامل  کلاس تدریس و حل تست مباحث منتخب می باشد به صورت رایگان با حضور دکتر علیزاده روز چهار شنبه مورخ ۱۲/۰۷/۹۱ از ساعت ۱۵ الی ۱۹ در موسسه پژوهش برگزار می گردد. همچنین کارگاه تخصصی GMAT (استعداد تحصیلی) دکتری که شامل […]