وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری، ظرفیت پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در سال ۹۲ را ۱۳۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت که از این تعداد، حدود ۱۳۰ هزار ظرفیت پذیرش در دانشگاه های دولتی و ۶۰ هزار ظرفیت در دانشگاه آزاد اسلامی ایجاد شده است. پرتال دانشگاهی به نقل از  گزارش […]