مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران برای نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۲-۹۱ از طریق برگزاری آزمون اختصاصی در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. پرتال دانشگاهی به نقل از گزارش خبرگزاری مهر، مهندسی صنایع – مدیریت اجرایی، مهندسی صنایع – گرایش مدیریت سیستم و بهره وری، مهندسی […]