گروه آزمون و سنجش: رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی گفت: تمامی پاسخنامه‌های آزمون کارشناسی ارشد دیروز به دست ما رسید.دکتر عبدالله سجادی جاغرق، رییس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگو با آنا در خصوص نحوه برگزاری آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی گفت: تخلفی که آزمون را تحت […]