5

بدین وسیله به اطلاع داوطلبان گرامی می رساند، آخرین دوره نکته و تست آمار و تحقیق این هفته آغاز خواهد شد. بر این اساس و طبق برنامه، کلاسهای نکته و تست از تاریخ پنج شنبه ۱۶ آذر آغاز خواهد شد. با توجه به تکمیل بودن کد چهارشنبه آمار و تحقیق، […]