سازمان سنجش آموزش کشور به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۰ می‌رساند محاسبه و تعیین  هزینه ثبت نام برای آزمون‌ها با تصویب مراجع قانونی صورت می‌گیرد. با توجه به اینکه در سال جاری هزینه ثبت نام برای آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۰ مبلغ ۱۳۸۰۰۰ ریال تعیین و پس […]