به اطلاع داوطلبان کنکور سال آینده می رساند  که مشاوره طرق صحیح خواندن کنکور سال آینده بصورت گروهی در روز دوشنبه ۳۰ دی ماه ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۷  در محل موسسه پژوهش برگزار خواهد شد. سخنران: دکتر مجید ایوزیان مهندس هومن هورشاد این مشاوره موارد زیر را در بر خواهد گرفت: آشنایی با گرایشات مهندسی صنایع […]

3

قرار است در همایش هدایت تحصیلی که پنجشنبه این هفته (بیستم خرداد) برگزار شود از رتبه های برتر سال گذشته تقدیر شود. ابتدا قرار بود از رتبه های زیر ۵۰ تقدیر شود ولی چون تعداد خیلی زیاد بود، فقط به رتبه های زیر ده هدیه داده خواهد شد. هدیه هر […]