1

اطلاعیه دپارتمان: (لینک) موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش در راستای تکمیل نمایندگی های خود در شهرهای بندرعباس، قزوین، کرمان و اهواز  نمایندگی فعال می پذیرد. چنانچه در سایر شهرها نیز تقاضای نمایندگی دارید، اطلاعات خود را به آدرس زیر ایمیل بزنید. خدماتی که نمایندگی می تواند در محدوده خود ارائه […]