متقاضیان شرکت در تکمیل ظرفیت دکتری ۹۱ تا شنبه هفته آینده امکان انتخاب حداکثر ۵ کد رشته محل را دارند. پرتال دانشگاهی کشور به نقل از خبرگزاری مهر، بعضی از دانشگاه‌ها و موسسات‌ آموزش‌ عالی پس از اعلام نتایج نهایی آزمون برای‌ پذیرش‌ دانشجو اعلام‌ ظرفیت‌ کرده اند و یا […]