396

سلام به همه دروس کنکور ارشد هم اینا هستن: صنایع صنایع : زبان با ضریب ۲ آمار با ضریب ۲ تحقیق ۱ و ۲ با ضریب ۲ درس شامل دروس تخصصی با ضریب ۵ صنایع – سیستمهای اجتماعی اقتصادی: زبان با ضریب ۱ ریاضی با ضریب ۱ آمار با ضریب […]