1

۱- استخدام گلستان     www.golestan.com/job کد شغل: ۱    کارشناس محصول: مدرک تحصیلی مهندسی صنایع و MBA، دارای حداقل ۱ سال سابقه آشنا با اصول بازاریابی کد شغل: ۲   سرپرست برند: دارای مدرک حداقل لیسانس مهندسی صنایع / MBA حداقل ۳ سال سابقه مسلط به اصول بازاریابی کد شغل: ۴   سرپرست/ کارشناس […]