پرتال دانشگاهی به نقل از پژوهشگران دانشجو:مدیرکل امور دانش‌آموختگان وزارت علوم از عدم ارزیابی مدارک دوره‌های کارشناسی ارشد پژوهش‌محور دانشگاه‌های مالزی خبر داد. دکتر مجلس آرا افزود: در حال حاضر دانشگاه UPM مالزی، دوره‌های کارشناسی ارشد را به صورت پژوهش‌محور ارائه می‌کند که طی آن این دوره تحصیلی در این […]