توضیح خودم: دوستانی که کنکورشون رو دادن و امسال دانشجوی ارشد میشن و دانشجوهای فعلی دوره ارشد مهندسی صنایع، این دوره براشون خیلی می تونه مفید باشه، چون از مباحث بسیار جذاب مهندسی صنایع است و در آموزش رسمی بسیاری از دانشگاه ها دیده نشده یا به صورت کامل آموزش […]