به اطلاع داوطلبان گرامی می رساند، دوره ۱۸ ساعته آمار من که قرار بود به صورت فشرده در بهمن ماه برگزار شود، تشکیل نمی شود. دانشجویان می توانند به جای آن از کلاس مهندس ایزدی نیا استفاده نمایند. آمار و احتمال مهندسی مهندس ایزدی نیا جمعه و شنبه ۱۳ الی […]

اطلاعیه دپارتمان دوره فشرده ویژه دوران جمع بندی و مرور نام درس نام استاد روز تاریخ برگزاری تعداد ساعت قیمت آمار و احتمال مهندسی دکتر ایوزیان یکشنبه ۸ الی ۱۴ ۲۴ دی، ۱ و ۸ بهمن ۱۸ ساعت ۱۲۰٫۰۰۰ تحقیق در عملیات ۱و۲  دکتر زاهدی سرشت یکشنبه، دوشنبه و سه […]

6

با سلام از اونجایی که زمان کمی تا کنکور ارشد مونده و نمی شه دوره نکته و تست دیگه ای برگزار کرد، دوره فشرده جمع بندی و حل تست آمار و تحقیق رو با آقای زاهدی سرشت برگزار می کنیم. این دوره برای کسایی که تا اینجا خوب اومدن جلو […]