سرورالدین به مهر خبر داد: وضعیت ظرفیتهای مقاطع مختلف تحصیلی اعلام شد/ ظرفیت کارشناسی کم شد رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از کاهش ظرفیت ۱۰ درصدی ظرفیت در مقطع کارشناسی برخی رشته ها خبر داد و گفت: این اقدام در راستای برنامه وزارت علوم صورت گرفته و در عوض ۲۰ […]