با سلام خدمت همه دوستانموسسه تخفیفات جدیدی برای طرح مشاوره همگام اعلام کرده:لینک اطلاعیه موسسه گرایش صنایع – صنایع آمار + تحقیق: ۳۵ درصد دروس تخصصی: ۳۵ درصد آمار + تحقیق + پک زبان: ۵۰ درصد دروس تخصصی + پک زبان: ۵۰ درصد آمار + تحقیق + دروس تخصصی : […]