گروه آزمون و سنجش: ضرایب و مواد آزمون جهت پذیرش دانشجوی ورودی مهرماه ۹۲-۹۱ در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ۲ اعلام شد. به گزارش مهر، دانشگاه تهران ۲ در ۵۴ رشته در ۴ گروه آزمایشی هنر، علوم انسانی و MBA، گروه علوم پایه و گروه فنی و مهندسی دانشجو […]