سلام دپارتمان در اطلاعیه وضعیت کدهایی که بیش از حد ثبت نام شده اند را اعلام کرده. دانشجویانی که امکان تغییر کد دارند و خیلی محدودیت زمانی ندارن لطفا همکاری کنن که کلاسها بهتر برگزار شه. کد جدید زبان عمومی مهندس شایان هم ایجاد شده است. کد C زبان عمومی، […]