با سلام برگرفته از سایت دپارتمان صنایع دپارتمان صنایع پژوهش در دوره تابستان ۹۰ کلاسهای آمادگی کنکور ۹۱ را در شهرستانهای کشور برگزار می کند. طی دو روز در هفته در شهرستانهای کشور کلاسهای زیر برگزار خواهد شد: آمار و احتمالات مهندسی  مهندس خاکبازان ۸۰ ساعت   کنترل کیفیت آماری […]