سلام برنامه جدید کلاسهای شهرستان در سایت دپارتمان اعلام شده است.  برای مشاهده برنامه به این آدرس برید. به برنامه، کلاس موجودی مهندس حسن پور هم اضافه شده و برنامه اصفهان به بابل تغییر پیدا کرده. برنامه جدید اصفهان هم به زودی اعلام می شه.