نخستین دوره پذیرش دانشجوی دکتری در دانشگاه تهران شماره ۲ (پردیس البرز) در ۲۶ رشته تحصیلی آغاز شد. ثبت نام داوطلبان آزمون دکتری پردیس البرز دانشگاه تهران از طریق پایگاه اینترنتی این دانشگاه به نشانی www.ut.ac.ir آغاز شده و تا ۲۶ مهر ماه ادامه خواهد داشت. پذیرش دانشجو در پردیس […]