1

فارس: دانشگاه تهران۲ در مقطع کارشناسی ارشد برای نیمسال اول مهر ۹۲-۹۱ دانشجو می‌پذیرد. دانشگاه تهران۲ با مصوبه هیات امنای دانشگاه تهران و مجوز شورای گسترش تاسیس شده است. این دانشگاه از بین داوطلبان واجد شرایط و علاقه‌مند به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد برای نیمسال اول مهر ۹۲- ۹۱ […]