طبق سنت هرساله، دپارتمان تخصصی مهندسی صنایع، مشاوره رایگان انتخاب رشته را با حضور دکتر ایوزیان برگزار خواهد نمود. مشاوره انتخاب رشته در تاریخ ۲۴ اردیبهشت برگزار خواهد شد. برای سایر رتبه ها که زمانبندی آنها مشخص نشده است، گزینه رزرو سایر … را از فرم زیر انتخاب نمایند. در […]

سلام دپارتمان تخصصی مهندسی صنایع پژوهش، قصد داره تا با رتبه های برتر کنکور صنایع در سال ۹۲ که همگی از خدمات کلاس، آزمون و یا هردو استفاده کردند، مصاحبه ترتیب بده. تعداد رتبه های برتر پژوهش ۸۰ رتبه زیر ۲۰ از ۱۰۰ رتبه ممکن بوده. مصاحبه ها رو به مرور روی […]

7

به اطلاع داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد می رساند، برنامه رسمی بهار سال ۱۳۹۲ دپارتمان تخصصی مهندسی صنایع پژوهش به شرح زیر اعلام شده است: نام درس کد نام استاد روز تعداد ساعت زمان شروع مبانی احتمال و آمار مهندسی A دکتر مجید ایوزیان پنج شنبه ۱۳ الی ۱۷:۳۰ جمعه ۱۳ […]