به گزارش روابط عمومی وزارت علوم دکتر احمدرضا ربانی سرپرست دانشگاه تفرش با اشاره به اینکه اکنون دانشگاه تفرش در رشته دکتری ریاضی دانشجو می پذیرد گفت: به زودی دکتری صنایع و فیزیک نیز در این دانشگاه راه اندازی می شود. وی افزود: دانشگاه تفرش اکنون در ۱۴ رشته گرایش […]