۱- یک شرکت مواد اولیه دارویی در شهرک صنعتی ساوه برای تکمیل کادر نیروهای تخصصی خود افراد واجد شرایط ذیل را به همکاری دعوت می نماید. لیسانس مهندسی صنایع با ۵ سال سابقه در امور برنامه ریزی Employment_section91@yahoo.com ۲- گروه شرکت های استیل البرز و هفت الماس از افراد واجد […]