2

همزمان با پایان یافتن سال ۸۸ و با عنایت به نیاز دانشجویان و ایجاد محفلی برای هم اندیشی و تبادل نظر دانشجویان صنایع سراسر کشور و پاسخگویی به نیازهای اساسی آنها، بر آن شدیم تا انجمن سایت(Forum) را راه‌اندازی کنیم. به همین منظور در حال حاضر این زیربخش‌ها برای انجمن در […]