مرکز آزمون دانشگاه آزاد زمان مصاحبه ۷۹ رشته دکتری را اعلام کرد. به گزارش خبرنگار مهر، زمان مصاحبه رشته های بهداشت مواد غذایی، انگل شناسی دامپزشکی، قارچ شناسی دامپزشکی، فیزیولوژی دامپزشکی، دستیاری میکروبیولوژی دامپزشکی، دستیاری جراحی دامپزشکی، دستیاری مامایی و بیماریهای تولیدمثل دام، دستیاری بیماریهای داخلی دامهای بزرگ، دستیاری بیماریهای […]