با اعلام سازمان سنجش، متقاضیان دکتری ۹۱ موظف بودند تا ۳۰ آذرماه دفاع کنند، این در حالیست که برخی داوطلبان پذیرفته شده در تکمیل ظرفیت دکتری ۹۱ پس از این تاریخ دفاع کردند و حال با مشکل ثبت نام مواجه شده اند. پرتال دانشگاهی به نقل از  گزارش خبرنگار مهر، […]