معاون بورس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اعلام زمان انتشار نتایج اولیه بورس دکتری ۹۲، از تایید بیش از یک هزار متقاضی دریافت بورس توسط دستگاهها و دانشگاهها خبر داد. حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نتایج اولیه بورس دکتری ۹۲ اواسط اردیبهشت ماه سال […]