به اطلاع داوطلبان گرامی کنکور ارشد می رساند، کارگاه رایگان زبان عمومی و تخصصی مهندسی صنایع استاد شایان، روز سه شنبه ۳ اریبهشت ۹۲ در محل موسسه پژوهش برگزار خواهد شد. زمان این کارگاه ساعت ۱۶ می باشد. جزوه رایگان نیز در جلسه توزیع خواهد شد. کارگاه رایگان زبان تخصصی […]